Цровачка/Вуковића пећина, како је зову локални становници, је стручној јавности постала позната 2014. године. Налази се на јужном дијелу општине Станари и удаљена је 5 км зрачне линије од епонимног пећинског станишта Растуша код Теслића. Пећина се налази на једној од дугих брдских коса које прате терен исток-запад, усјечена у сјеверни дио ове брдске косе. До пећине води стрма стаза, док је плато испред пећине јако мали и сјеверно од пећине терен понире у провалију, испод које се налази активан извор. Улаз је данас висине 1 м и ширине 1.5 м са оштрим нагибом терена према унутрашњости.

Пећина се састоји од улазне дворане, која је дијелом покривена обрушеним камењем са стропа, док је други дио под пећинским седиментима, махом састављеног од глиновитог тла и ситнијих стијена, насталих процесом калцификације. Због капања воде са стропова и температуре која никад не прелази 15°C, пећина је влажна на цијелој површини. Јужно од главне дворане води дуги усјечени коридор, који се на свом крају грана у мање каналне пећинске системе, који нису истражени до краја. На површини пећине, највећим дијелом у њеним ћошковима, пронађен је релативно бројан керамички материјал. Површински керамички материјал за сада указује да се ради о локалитету касног бронзаног доба, с могућим траговима из даље прошлости. Керамика ја квалитетне производње, рађена руком с траговима глачања. Од типолошки претпознатљивих и хронолошки осјетљивих примјерака, јављају се карактеристични ободи с торидираним и фацетираним ободима. Пећинска станишта с траговима људских активности јако су ријетка на подручју сјеверне Босне, стога у научном смислу овај локалитет представља изузетан случај за рјешавање одређене проблематике насеља и насељености сјеверне Босне у касној предисторији.

Цровачка/Вуковића пећина