Лов

Дијелом територије општине Станари простире се Крњин, који својом висином улази у категорију брда, али се често назива ниском планином због своје пространости. Дугачак је готово 30 км, а просјечно широк између 5 и 10 км. Цијело подручје Крњина је ниско побрђе са размјерно врло широким долинама рјечица и потока, посебно Илове и Остружње. Због својих географских карактеристика подручје општине Станари је веома погодно за лов високе, ниске и пернате дивљачи. Ловиште на територији општине Станари обилује виском дивљачи, највише су заступљени срна и дивља свиња. Поред њих, доста су заступљени обични (европски) зец, али и штеточине као што су  куна бјелица и риђа лисица. Од пернате дивљачи највише су заступљени фазан, дивља патка, дивља гуска и голуб гривњаш.

На територији општине Станари егзистира Ловачко удружење “Срндаћ” Станари  које тренутно броји преко 200 активних чланова који су распоређени у осам ловачких секција и то: Станари, Рашковци, Јелањска, Брестово, Драгаловци, Осредак, Остружња Доња и Церовица.

Јелен

Риболов

Општина Станари се налази у сливу ријеке Укрине. Кроз територију општине протичу ријека Радња и рјечица Остружња, те Илова, која представља природну границу између општина Станари и Дервента. Ријеке Радња и Илова, те рјечица Остружња су  богате сљедећим рибљим врстама: клијен/клен и бјелица/бјелка, док је Укрина доста богатија ријечним фондом, па тако срећемо и много више врста, прије свих ту су шкобаљ, плотица, мрена, шаран, штука и сом.

Риболовци са подручја општине Станари окупљени су у Спортско риболовно друштво „Шкобаљ“ Станари које броји више од 50 чланова.

Клен