Спортско-туристичка организацјиа општине СтанариЈавна установа “Спортско-туристичка организација општине Станари”, основана је скупштинском Одлуком о оснивању 09.10.2015. године, ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких и спортских вриједности,на подручју општине Станари. То првенствено подразумијева остваривање јавног интереса у области туризма и спорта, у складу са Законом о туризму и Законом о спорту Републике Српске.

Ова установа има за циљ да ангажовањем у сарадњи са осталим субјектима који се баве  дјелатностима  уско везаним за туризам и спорт, искористи компаративне предности положаја општине Станари и њене спортске и туристичке понуде, да унаприједи квалитет и културу живљења на територији општине Станари, да естетски обликује подручје дјеловања и тиме  створи имиџ општине Станари као привлачне континенталне дестинације, радо посјећене од стране домаћих и иностраних туриста, као и спортиста и спортских радника. Повољан саобраћајно – географски положај за развој туристичке и спортске понуде,  препоручују нашу општину за туристички обилазак. Прелијепа села, добри домаћини, домаћи производи и гостољубље сачакаће Вас у сваком дијелу наше општине.

Установом руководи в.д. директора Борис Шљивић. Борис Шљивић, је рођен у Добоју 19.02.1991. године и настањен је у Станарима. Средњу школу завршио је у Добоју, а звање професора разредне наставе стекао на Филозофском факултету у Бањалуци. Ожењен је и отац једног дјетета. Одборник је Социјалистичке партије у другом сазиву Скупштине општине Станари.

Борис Шљивић

в.д. директора

Здравко Јотић

помоћник директора

Анђелко Тадић

Самостални стручни сарадник за спорт и туризам

Игор Бајић

технички секретар