Туризам и туристичка инфраструктура на подручју општине Станари тренутно нису на завидном нивоу. Дијелом је то посљедица скоро никаквих улагања у овај сектор у периоду када је ово подручје било у саставу Града Добоја. Водећи људи Општине Станари препознали су ту потребу и у складу с тим формирали ЈУ „Спортско –туристичка организација општине Станари“ с циљем стварања и унапређења туристичке понуде на територији општине Станари.

Због својих карактеристика Станари су подручје које је погодно за развој сеоског, спортско-рекреативног, ловно-риболовног, културно-манифестацијског и ”рударског” туризма који би се темељио на обиласцима копова и старих постројења.